تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه کوروش ، پلاک 68                88-88538486 _ 88501344 (021)                    info@tanasateb.com

 Liver Fibrosis Assessment

 الاستوگرافی Shear Wave در کبد:

به کمک الاستوگرافی شیرویو میزان stiffness بافت کبد به صورت Real Time در قالب یک MAP رنگی در واحد کیلو پاسکال (Kpa) و یا متر بر ثانیه (m/s) قابل اندازه گیری است.الاستوگرافی SWE به User وابسته نیست و تکرار پذیر می باشد.

از مزایای استفاده از فن آوری الاستوگرافی Shear Wave ، بهبود دقت سونوگرافی می باشد که کمک به کاهش تعداد نمونه منفی بیوپسی می کند (افزایش Specificity) همچنین با استفاده از دقیق ترین Fibrosis Assessment کبد که متعلق به این دستگاه می باشد علاوه بر بیماری مزمن کبدی میتوان به تشخیص بیماری های هپاتیت C ، هپاتیت B و بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) کمک کرد . 

برای اندازه گیری میزان Stiffness، از پروب کانوکس استفاده می نماییم و بیمار بایستی بر پشت خوابیده و تصویر در فضای بین دنده های 7 و 9 قرار گرفته شود.

lll

 Hepato-Renal Index:

برای اندازه گیری HRI، بایستی بافت کبد و کورتکس کلیه هر دو در یک عمق تصویر قابل رویت باشد،که با استفاده از ایندکس B-Mode ratio  میزان آن قابل اندازه گیری است.

lll

دفتر فروش و خدمات پشتیبانی :

تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه کوروش ، پلاک 68
شماره تلفن : 88538486 _ 88501344 
info@tanasateb.com
©2016 تن آسا طب نوین.

شبکه های اجتماعی